Nieuws

Rode Kruis Bodegraven bedankt vrijwilligers

21-01-2019 Bodegraven - Rode Kruis afdeling Bodegraven e.o. hield op dinsdag 15 januari de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in het Rode Kruis gebouw. Door vrijwilligers en betrokkenen werd er teruggekeken op het afgelopen jaar en uiteraard ook vooruitgekeken.Zo heeft het Rode Kruis gebouw een gedeeltelijke verbouwing ondergaan, waarbij onder andere een extra entree en toiletgroep is gecreëerd.

Cyclus behaalt ISO 14001 certificaat voor milieumanagement

20-01-2019 Gouda - Afvalspecialist Cyclus heeft in januari 2019 het certificaat ontvangen voor haar milieubeleid en de wijze waarop de uitvoering van dit beleid geborgd wordt. Zowel de manier waarop Cyclus de milieurisico’s van haar activiteiten beheerst als de wijze waarop het bedrijf de milieuprestaties continu verbetert, zijn positief beoordeeld.

 

Koninklijke Onderscheiding dr. D.J. Swank

18-01-2019 Bodegraven-Reeuwijk Burgemeester C. van der Kamp reikte op donderdag 17 januari 2019 een Koninklijke Onderscheiding uit aan dr. D.J. Swank, inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De uitreiking vond plaats  tijdens de Referatenavond van de Nederlandse Obesitas Kliniek in Hilversum.

De heer Dingeman Swank is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Omgevingsvergunning Elfhoeven B.V. ingetrokken

17-01-2019 Reeuwijk-Brug - Volgens de uitspraak van de commissie Bezwaar en Beroep op 17 oktober 2018 valt het gebruik van het geplande restaurant en hotel door exploitatiemaatschappij Elfhoeven B.V. onder een zwaardere horecacategorie dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Op aandringen van wethouder Jan Leendert van de Heuvel heeft de ontwikkelaar het verzoek gedaan om de omgevingsvergunning in te trekken.

Zeven van de elf insprekers pleiten voor behoud fietspad

16-01-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Zeven van de elf insprekers pleitten afgelopen woensdagavond voor behoud van het fietspad langs de Raadhuisweg en Zoutmansweg. Vier insprekers namen het op voor de klankbordgroep die het plan van het college steunt om fietsstroken op de rijbaan aan te brengen. Door de tegenstanders van het voorstel werd het feit dat een 30-km weg aan bepaalde voorwaarden moet voldoen in twijfel getrokken omdat er in de rest van Nederland

Elf insprekers over inrichting Raadhuisweg en Zoutmansweg

15-01-2019 Reeuwijk-Brug - Het college heeft een voorstel uitgewerkt voor de herinrichting van de Zoutmansweg en Raadhuisweg dat  1,4 miljoen euro gaat kosten. Dat is 750.000 euro meer dan begroot. De inrichting van de weg zoals nu wordt voorgesteld heeft bij deskundigen en de leden van de klankbordgroep (op een na) de voorkeur. De inspraakavond is 16 januari vanaf 20.00 uur te volgen op de website van de gemeente via

Scholenzondag 2019 - De jongste eerst ?!

15-01-2019 Bodegraven - De jaarlijkse scholenzondag. is op 27 januari.  De leerlingen van de  protestants-christelijke scholen in Bodegraven hebben dan een grote inbreng tijdens de kerkdiensten. De Prinses Beatrixschool zal haar medewerking verlenen aan de diensten in de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. De leerlingen van de Verhoeff-Rollmanschool gaan ook naar de Dorpskerk en zullen tevens de dienst verzorgen in de Bethelkerk.
 

Merosch BV winnaar ondernemersprijs Midden Holland

15-01-2019 Bodegraven In de categorie MKB waren Merosch BV uit Bodegraven, Baan uit Waddinxveen en Van Blitterswijk Eco-mobiliteit uit Gouda genomineerd. De winnaars van deze categorie in 2018, Ronald van Vliet en Addy Borst van Carapax IT lazen de juryrapporten voor en maakten de winnaar: Merosch bekend.

 

´School van het Jaar´ competitie bij Sportcentrum De Kuil

15-01-2019 Bodegraven - Sportcentrum De Kuil start weer met de competitie: ´School van de Week´. Iedere week wordt er een school (alleen groep 6, 7 en 8) uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gekozen die ´School van de Week´ is. Kinderen van de geselecteerde school kunnen op vertoon van een kaartje op woensdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur, tegen een gereduceerd bedrag komen zwemmen.

 

D66 en BB-R zoeken steun voor motie acceptatie LHBTG'ers

15-01-2019 Bodegraven-Reeuwijk - D66 en Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk benaderen alle politieke fracties in Bodegraven-Reeuwijk met de vraag om een motie te steunen die oproept tot de veiligheid en sociale acceptatie van LHBTG'ers. Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de discussie over het Nashville manifest.

 

Inhoud syndiceren