Overig

Provinciale Statenvergadering voorstel nota wervelenden

26 Jan 2011 - 11:00

Den Haag - Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten van 26 januari staat onder meer een voorstel van Gedeputeerde Staten over vaststelling van de Nota  Wervelender en herziening Provinciale Structuurvisie met betrekking tot de plaatsingsvisie windenergie.

Informatieavond Verkeer Sluiseiland Gouda

26 Jan 2011 - 21:00

Gouda - De provincie Zuid-Holland organiseert 26 januari een informatieavond over het inrichtingsplan Sluiseiland. De nadruk ligt deze avond op de afwikkeling van het (langzaam) verkeer en de verkeersveiligheid. De informatieavond is van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van Speeltuinvereniging De Korte Akkeren, Ankerpad 2 te Gouda.

Scholenzondag

30 Jan 2011 - 01:30

Bodegraven/Nieuwerbrug - De leerlingen van de protestants-christelijke scholen in Bodegraven hebben tijdens scholenzondag op 30 januari een grote inbreng tijdens de kerkdiensten.

De Verhoeff-Rollmanschool is verbonden aan de Dorpskerk en aan de Bethelkerk. De Pr. Beatrixschool is verbonden aan de Ichthuskerk. De Goede Herderschool werkt dit jaar samen met de Gereformeerde kerk. De Dacostaschool zal de dienst verzorgen in de Salvatorkerk.

Open Coffee Bodegraven

3 Feb 2011 - 10:00 3 Feb 2011 - 12:00

Bodegraven - Ook in 2011 wordt de Open Coffee Bodegraven weer maandelijks georganiseerd. De tweede bijeenkomst staat gepland voor donderdag 3 februari van 9.00 – 11.00 uur bij Tulip-inn, Goudseweg 32 (langs de A 12)

De Goudse Waarden houdt open huis op 29 januari

29 Jan 2011 - 11:30

Gouda - Kinderen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers kunnen op zaterdag 29 januari naar de open dag van christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden. Tussen half tien 's ochtends en half een 's middags is er open huis op vier locaties.

Open dag Antoniuscollege Gouda

28 Jan 2011 - 17:00 28 Jan 2011 - 22:00

Gouda - Het Antoniuscollege Gouda houdt op vrijdag 28 januari 2011  tussen 16.00 en 21.00 uur open huis.

Open dag Meander Gouda

28 Jan 2011 - 20:00 29 Jan 2011 - 13:00

Gouda - Se meander houdt vrijdag 28 januari tussen 19.00 en 21.00 uur en zaterdag 29 januari 2011 tussen 10.00 en 12.00 uur open huis.

Open huis Antoniuscollege Bodegraven

27 Jan 2011 - 20:30

Bodegraven - Het Antoniuscollege in Bodegraven houdt donderdag 27 januari 2011 open huis tussen 19.30 en 21.00 uur. De school is kleinschalig en geeft veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen.

De school biedt onderwijs in vwo, havo, mavo en vmbo-k. Leerlingen hebben een eigen werkplek met computer, er is geen lesuitval en het onderwijs is huiswerkarm.

niet beschikbaar

niet beschikbaar
Inhoud syndiceren