166 Bewoners met elkaar in gesprek over dorpsvisie Reeuwijk-Brug

Welgeteld 166 bewoners gingen afgelopen maandag tijdens de dorpsavond in Reeuwijk-Brug met elkaar in gesprek over de dorpsvisie. Groen, natuur, rust, ruimte, water, maar ook saamhorigheid waren de belangrijkste woorden waarmee de inwoners van Reeuwijk-Brug hun dorp tijdens de dorpsavond ‘Wonen in Reeuwijk-Brug in 2030’ omschreven.

Reeuwijk-Brug is een van de sterkst vergrijzende dorpen van Nederland, waardoor er een grote vraag zal gaan ontstaan naar woningen voor een oudere doelgroep. Aan de andere kant zijn de bedrijven op het industrieterrein Zoutman voor 70% afhankelijk van werknemers woonachtig in deze kern. Betaalbare jongerenhuisvesting is daarmee tegelijkertijd een must voor een gezond bedrijfsleven.

Tijdens de korte introductie van de avond gaven zowel dorpswethouder Inge Nieuwenhuis als René Stoppelenburg als voorzitter van het nieuwe dorpsteam Reeuwijk-Brug gezamenlijk het belang aan van deze avond aan. De weg naar een dorpsvisie voor de toekomst moet vooral een proces zijn, waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken gaan worden. Maar ook voor de politiek zal onderweg een belangrijke rol zijn weggelegd. Overigens gaf de wethouder daarbij aan dat haalbaarheid en realiseerbaarheid van de ideeën een belangrijk speerpunt is.

Stoppelenburg benadrukte dat het vooral een open avond moest worden. Het dorpsteam heeft ‘slechts’ een organiserende en faciliterende rol: “We moeten met z’n allen kijken naar een leefbaar Reeuwijk-Brug in de toekomst. Zowel voor jong als voor oud, waarbij we tegelijkertijd oog hebben voor het kwetsbare plassengebied en de natuur om ons heen’’. Na de plenaire start, waarbij Pieter van Haaften namens de gemeente een korte vooral cijfermatige presentatie verzorgde, werden de aanwezigen uitgedaagd om te laten zien hoeveel kennis zij eigenlijk in huis hadden over hun dorp. De winnaar van deze Dorpskwis was Theo Vermeulen, die met een heus Reeuwijks Bitter naar huis ging.

Aansluitend werd iedereen uitgenodigd om met elkaar en met de organisatie in gesprek te gaan en konden de aanwezigen hun ideeën achterlaten op speciaal ontworpen borden. Om de onafhankelijke en neutrale insteek van de avond te benadrukken was de leiding in handen van bureau Volq. Ook in de andere kernen van onze gemeente is dit bedrijf gevraagd om met soortgelijke processen aan de slag te gaan.

De komende twee weken gaan de initiatiefnemers en de gemeente opnieuw aan tafel om de resultaten van de avond te inventariseren en terug te koppelen naar alle inwoners. Volgens de organisatie zal het daarbij de uitdaging zijn om nog meer bewoners te betrekken bij het vormen van die dorpsvisie en om er uiteindelijk ook een uitvoeringsagenda aan te hangen. Iedereen die zijn schouders onder de uitwerking of een deel hiervan wil gaan zetten is van harte welkom, aldus René Stoppelenburg.

De avond werd georganiseerd door het nieuwe dorpsteam Reeuwijk-Brug, het Burgerinitiatief Reeuwijk, Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Zoutman en een aantal ‘niet gebonden inwoners’ in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het doel was om zoveel mogelijk inwoners met elkaar te laten praten over de toekomst van dit dorp, inclusief alle uitdagingen die daarbij in de komende jaren om de hoek komen kijken.

0 Shares
Sluit Menu