Woningbouw- en milieudoelstellingen niet allemaal gehaald

Volgens het dashboard fysieke leefomgeving loopt de woningbouw achter op de planning. Het gewenste percentage van 20% sociale huurwoningen blijft op 16% steken en er zijn maar 66 middeldure huurwoningen gepland in plaats van 200. Het streven van de gemeente om 200.000 zonnepanelen in gebruik te nemen blijkt te ambitieus.

De norm van 75% scheiden van afval is in 2020 gehaald maar 30 kg restafval per huishouden in 2025 lijkt niet haalbaar. Het stroomverbruik van de openbare verlichting is ten opzicht van 2015 met 13% afgenomen. Van de 53 geplande locaties voor laadpalen zijn er 19 gerealiseerd.

De doelstellingen voor de kwaliteit van de openbare ruimte, het centrum van Bodegraven en ruimtelijke ordening zijn gehaald. De investeringen in gemeentelijk vastgoed en de leefomgeving zijn volgens plan uitgevoerd.Het dshboard fysieke leefomgeving stat ter bespreking op de agenda van de algemene commissie voor komende woensdag.

0 Shares
Sluit Menu