Nationale Ombudsman in advies helder naar gemeente: onvoldoende transparantie

Eind januari heeft de Nationale Ombudsman zich in een brief helder uitgesproken over de klacht die Levi Hogendoorn in Den Haag had ingediend naar aanleiding van het dossier arbeidsmigrantenhuisvesting op Groote Wetering II.

Vooral de langdurige geheimhouding tijdens de onderhandelingen met een aantal betrokken bedrijven over dit plan, terwijl de verkoop van het nieuwbouwproject Vrijeveld in volle gang was, zorgde destijds voor enorme onrust onder de bewoners. Voor Hogendoorn reden om een aantal WOB -verzoeken bij onze gemeente in te dienen, maar waarvan de afhandeling als zeer onbevredigend door hem werd ervaren. Onder meer werd van Hogendoorn -ondanks zijn protesten- diverse malen door de gemeente naar voren geschoven als vertegenwoordiger van de wijk, terwijl hij nadrukkelijk op persoonlijke titel handelde. Uiteindelijk resulteerde deze afhandeling in een formele klacht die Hogendoorn neerlegde bij het gemeentebestuur.

Tot verbijstering van de betrokkene werd voor de afhandeling van deze eerste klacht een extern jurist aangesteld die het gemeentebestuur uiteindelijk het advies gaf om de heer Hogendoorn een gedragslijn op te leggen, terwijl er in de gevoerde procedure geen sprake was geweest van een behoorlijk hoor en wederhoor. Bovendien kreeg Hogendoorn te horen dat het advies onder de geheimhouding viel en daarom niet gedeeld mocht worden met derden.
Wat de Nationale Ombudsman betreft is dit precies het punt waar onze gemeente veel zorgvuldiger had moeten handelen.

Het vereiste van transparantie houdt volgens de Ombudsman in dat een overheid open en voorspelbaar moet zijn in al haar handelen. Zeker wanneer dit een grote impact heeft op een burger, zoals het geval is bij het voornemen om een gedragslijn op te leggen. Voor een burger moet het altijd duidelijk zijn waarom de overheid bepaalde dingen doet.

De Ombudsman vervolgt verder in haar schrijven dat een dergelijke maatregel nooit lichtvaardig mag worden genomen en geeft daarbij gelijktijdig aan dat de gemeente hier zorgvuldiger had kunnen handelen. ‘Wanneer er sprake is van een afzonderlijk horen van partijen is het toepassen van hoor en wederhoor altijd van belang’, wordt in de brief vermeld.

De gemeente heeft de ombudsman laten weten te betreuren dat zij onvoldoende duidelijk heeft verwoord wat haar standpunt was over het opleggen van de gedragslijn was en erkent dat hier verbeterpunten voor de toekomst liggen.

De ombudsman vindt het een positief teken dat de burgemeester nog voordat de klacht was afgehandeld het initiatief had genomen om in gesprek te gaan met de heer Hogendoorn en noemt dit een stap naar het herstel van vertrouwen. Het excuus van de gemeente is inmiddels op verzoek van de Ombudsman nadrukkelijk per brief bevestigd.

Hogendoorn geeft aan blij te zijn met dit advies van de Ombudsman. Wat hem betreft is het hiermee duidelijk dat hij in grote lijnen gelijk heeft gekregen. Toch maakt hij zich tegelijkertijd nog steeds grote zorgen wanneer het gaat om het dossier migrantenhuisvesting.


“De toekomst zal moeten uitwijzen of hier voortaan wel tegemoet wordt gekomen aan die noodzakelijke transparantie”, aldus Hogendoorn.
“Er blijven nog steeds te veel vragen onbeantwoord”, vervolgt hij. “Zo geven de betrokken bedrijven en uitzendbureaus nog steeds geen openheid over het totaal aantal migranten dat daadwerkelijk werkzaam is in onze gemeente” En zolang we dat niet weten”, is zijn conclusie,

“mag de politiek zich nog altijd hardop afvragen of hier nu gebouwd wordt voor het herhuisvesten van migranten die onder erbarmelijke omstandigheden wonen in het centrum van Bodegraven. Of dat er hier sprake is van een geheel nieuw verdienmodel waarbij er een grootschalige huurkazerne wordt gebouwd voor mensen die ver buiten onze gemeente werkzaam blijken te zijn!”

29-12-19 Niet duidelijk hoeveel arbeidsmigranten er in de gemeente werken

22-12-19 SGP tegen motie die inschrijving arbeidsmigranten stimuleert

16-11-19 Locatiekeuze polenhotel werd 3 juli 2018 gemaakt

21-02-19 College legt keuzes voor aan raad met betrekking tot arbeidsmigrantenhuisvesting

04-02-19 Procesvoorstel migrantenhuisvesting leidt nu al tot verontwaardiging

07-11-18 Extra gemeenteraadsvergadering over huisvesting arbeidsmigranten

31-10-18 Raadsbesluit over arbeidsmigrantenhotels uitgesteld tot na gesprekken met inwoners

24-10-18 Appartementencomplex voor duizend arbeidsmigranten

13-10-18 3 euro toeristenbelasting per dag voor arbeidsmigranten die zich niet inschrijven

05-10-18 Meer grip op huisvesting Poolse arbeidsmigranten

14-11-18 Plan migrantenhotels verworpen, motie opnieuw beginnen aangenomen

03-11-18 Oproep aan college tot heroverweging migrantenhuisvesting

25-10-17 Oppositie wil opheldering over interview van wethouder Kromwijk

18-02-17 College in actie tegen overlast Oost-Europese arbeidsmigranten

13-11-16 Gemeente gaat meer toezicht houden op kamerbewoning

0 Shares
Sluit Menu