Aan de slag met zonnepanelen langs N11, A12 en spoorbaan

Wethouder Robèrt Smits kan wat de gemeenteraad betreft meters gaan maken met het plaatsen van zonnepanelen langs de N11, op het talud van de A12 tussen Bodegraven en Waarder en langs de spoorbaan. Robin Kersbergen (VVD) diende afgelopen woensdag namens de VVD en GroenLinks een motie in waarin om het plaatsen van zonnepanelen werd gevraagd. Het zou volgens de berekening stoom opleveren voor 170 huishoudens, die de stroom via de energiecoöperatie kunnen afnemen.

Volgens de wethouder is de energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk samen met de energiecoöperaties van Gouda en Woerden al in gesprek met Rijkswaterstaat over het plaatsen van zonnepanelen langs de A12. De gemeente is al in gesprek met Prorail over het plaatsen van zonnepanelen langs de spoorbaan en met de Groenalliantie over het ontwikkelen van beleid voor zonnepanelen op het daken van parkeerterreinen.

Volgens Jan Bouwens van de energiecoöperatie ligt het meer voor de hand om zonnepanelen te plaatsen op de strook tussen de de twee rijbanen van de A12 dan op het talud. De zonnepanelen zijn dan beter te beveiligen. Prorail en Rijkswaterstaat gebruiken de duurzaam opgewekte stroom zelf voor straatverlichting en om de treinen te laten rijden. In het energieakkoord staat dat 50% van de opbrengst bestemd is voor burgerparticipatie. De leden van de energiecoöperatie zijn inwoners van Bodegraven-Reeuwijk en daarom is het logisch dat de energiecoöperatie namens de inwoners in de projecten participeert.

0 Shares
Sluit Menu