Einde aan eeuwenoude twist

Woensdag 6 februari is in een boot in de Bodegraafse Sluis een overeenkomst getekend tussen hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden”en hoogheemraadschap “Rijnland”.

De Dijkgraven P.J.M. Poelmann en G.J. Doornbos hebben in aanwezigheid van burgemeester J.P. Lokker van Bodegraven een overeenkomst getekend die bepaalt hoeveel het Sticht aan Rijnland moet betalen om het overtollige water af te voeren naar de zee. Bodegraven ligt precies op de grens van het oude Holland en het (Utrechtse) Sticht. Het Sticht loost zijn overtollige water naar Holland en wilde daarvoor niet betalen. In het jaar 1165 besloot keizer Barbarossa een dam te maken in de Rijn bij Zwammerdam. Het gehele gebied van het Sticht liep onder water. Er werd bemiddeld en de dam verdween weer. Met de ondertekening van de overeenkomst is er eindelijk een einde gekomen aan een eeuwenlang twistpunt tussen beide waterschappen.