Beëindiging samenwerking gemeente en Blauwhoed

Deze week heeft Blauwhoed Eurowoningen (BEW) afstand gedaan van de herontwikkeling van het voormalig slachthuisterrein in Bodegraven.

De voorbereidende werkzaamheden duurden langer dan verwacht, waardoor het project vertraging opliep. Vanwege de vertraging is BEW geconfronteerd met sterke stijging van bouwkosten en lonen. Ook de terugval in de woning-markt draagt bij aan de beëindiging van de samenwerking. De financiële consequenties hiervan zijn voor BEW zodanig ingrijpend dat het voor haar onverantwoord is om verder te ontwikkelen. Daarom hebben de gemeente en BEW besloten de samenwerking te beëindigen.

De komende tijd beraadt de gemeente zich op de wijze waarop de herontwikkeling van het voormalig slachthuisterrein vorm gegeven kan worden.