Grootschalige verkeerscontrole

De politie van Bodegraven heeft op maandag 27 oktober tussen 09.30 en 16.00 uur een grootschalige verkeerscontrole gehouden. Deelnemers aan de controle waren de Belastingdienst, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Vreemdelingendienst, Verkeersdienst en de Rijksdienst voor het wegverkeer.

In totaal werd van 2.216 voertuigen het nummerbord gescand. Bij 39 auto’s ging een alarm af en die werden naar de controleplaats op het Rijkswaterstaatterrein aan het Nespad begeleid.
De Belastingdienst had al 9 van de 39 zaken in behandeling. Tien automobilisten betaalden meteen de openstaande boete, totaal  5.294 euro. Twintig auto’s werden in beslag genomen omdat de automobilisten niet konden voldoen aan hun schulden.
 
Op de Goudseweg in Bodegraven, werd er door het Regionaal Verkeershandhavingsteam binnen de bebouwde kom door een radarauto op snelheid gemeten. In totaal zijn er door de radarauto 230 snelheidsovertredingen waargenomen. Deze weggebruikers kunnen een bekeuring via de post verwachten.

De inspectie van Verkeer en Waterstaat heeft zeven taxi’s gecontroleerd. Eén taxichauffeur kreeg proces-verbaal vanwege een niet goedgekeurde taxameter. De Inspectie kan daarmee controleren of taxichauffeurs klanten niet meer berekenen dan het maximumtarief. De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden.