Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester

01-12-10 Bodegraven - De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, benoemt met ingang van 1 januari 2011 de heer J.P.J. (Jan Pieter) Lokker tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De heer Lokker is 61 jaar en lid van het CDA.


 
De commissaris van de Koningin heeft voorafgaand aan de benoeming de fractievoorzitters van de nieuwe gemeente geconsulteerd. De heer Lokker is thans waarnemend burgemeester van de gemeente Bodegraven. 

De procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester wordt begin 2011 gestart. Naar verwachting treedt de door de Kroon benoemde burgemeester in juli aan. De heer Lokker is voornemens niet te solliciteren naar deze vacature.

Op 13 juli 2010 is de wet tot samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk in het Staatsblad geplaatst, waarmee de vrijwillige fusie van deze gemeenten tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (circa 32.400 inwoners) juridisch een feit werd. In verband met de fusie vonden uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen plaats op 24 november 2010. De nieuwe raad telt 23 zetels.