InterChicken vestigt zich niet in de Dronenhoek

27-11-09 De gemeente Bodegraven en InterChicken hebben gezamenlijk besloten om de procedure voor het vestigen van InterChicken in het Slokkerpand aan de Oud Bodegraafseweg niet voort te zetten. Na overleg tussen de gemeente en InterChicken heeft het bedrijf besloten haar bedrijfsactiviteiten elders uit te breiden.

Hoewel de gemeente verdere industrialisering van de Dronenhoek tegen wil gaan betekent dit besluit niet dat er geen bedrijfsactiviteiten meer kunnen plaatsvinden op de gronden en in de bedrijfsgebouwen. De huidige bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ blijft immers van toepassing op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Dronenwijk 1982’.
 
Voordat de bestemming van de Dronenhoek wordt veranderd, wil de gemeente onderzoeken welke ontwikkeling wenselijk en haalbaar is voor de Dronenhoek. Daarbij kunnen de resultaten van het woonwensenonderzoek een rol spelen.

Het ligt voor de hand om de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming. De gemeente is in overleg met de grondeigenaren in het gebied langs de Oud Bodegraafse weg om de mogelijkheden naar woningbouw te verkennen.
 
De gronden van de Dronenhoek worden niet mee genomen in het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele kern Bodegraven.
 
Het gemeentebestuur zet zich in om InterChicken voor Bodegraven te behouden en verkent de mogelijkheden met InterChicken op één van de Bodegraafse bedrijventerreinen.
 
Omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de bestemming van de Dronenhoek. Omdat het proces voor de vestiging van InterChicken niet wordt voortgezet wordt dit onderwerp niet geagendeerd voor de commissie Wonen en Werken van 3 december 2009.