Drinkwaterprijs stijgt licht

26-11-09 Het komende jaar investeert drinkwaterbedrijf Oasen flink in de drinkwater-voorziening. Hierdoor neemt de drinkwaterprijs licht toe in 2010.
Consumenten betalen komend jaar € 1,23. Dat is 3 cent meer dan dit jaar. Ook het vastrechttarief stijgt iets: van 77,10 naar 79,36 euro per jaar. Voor een gemiddeld gezin, een huishouden met een jaarlijks verbruik van 125 m3, komt de jaarrekening in 2010 zo’n 6 euro hoger uit dan in 2009.

Het voorstel voor deze prijsverandering werd op dinsdagavond 24 november goedgekeurd door de gemeentelijke aandeelhouders van Oasen.

De investeringen van Oasen in 2010 zijn nodig om nieuwe leidingen te leggen en pompstations te herbouwen. Daarnaast maakt het drinkwaterbedrijf hoge kosten om leidingen te verleggen.

Zo is Oasen bezig om – op verzoek van de provincie - de grote waterleiding langs de N210 te verleggen, vanwege de reconstructie van deze regionale weg.

Tot slot investeert Oasen in de verbetering van de kwaliteit van het drinkwater, door intensiever te zuiveren met actief-kool en door het water ook op de laatste plekken in haar voorzieninggebied te gaan ontharden.