Hoge prijs voor bedrijventerrein aan Molendijk

26-11-09 De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om het werklint, een klein bedrijventerrein aan de Molendijk in Nieuwerbrug, toe te staan. De Stichting Groene Hart verwijt de provincie een slappe houding omdat zij niet gewoon nee zegt; de bedrijven zouden ook naar Bodegraven of Woerden kunnen verhuizen.

Het is de bedoeling dat enkele bedrijven uit de dorpskern van Nieuwerbrug verplaatst worden naar het werklint. De kosten voor de verplaatsing zouden betaald kunnen worden door op de locaties die de bedrijven achterlaten ten noorden van de Put van Broekhoven, bungalows te bouwen.

Gedeputeerde Staten stellen dat bij een bedrijfsverplaatsing de vrijgekomen locatie een groene invulling moet krijgen. Verder moet Bodegraven elders in de gemeente 3 ha contourruimte inleveren. Er mag dus per saldo geen ruimte buiten de contouren verloren gaan.

Bron; Nieuwsbrief Stichting Groene Hart.