Siloah testcase of les uit feitenrelaas arbeidsmigrantenhuisvesting geleerd is

30-11-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Initiatiefnemers van bouwprojecten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zullen in het vervolg eerst zelf de inwoners moeten informeren die mogelijk benadeeld worden door het project voordat het college het initiatiefvoorstel goedkeurt. Daarmee hoopt het college te voorkomen dat het drama

zoals het zich heeft voltrokken bij het initiatiefvoorstel voor de bouw van een polenhotel op Groote Wetering II te voorkomen.

Feitenrelaas n.a.v. artikel in AD Groene Hart
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd het feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten besproken. Het feitenrelaas was op 27 maart 2019 toegezegd door wethouder Dirk-Jan Knol naar aanleiding van een krantenartikel dat zaterdag 23 maart gepubliceerd was in AD Groene Hart.

Enkele inwoners van Vrijeveld hadden in 2017 WOB verzoeken ingediend bij de gemeente omdat ze wilden weten of het gemeentebestuur opzettelijk een initiatiefvoornvoorstel voor de bouw van een polenhotel op het tegenovergelegen bedrijventerrein Groote Wetering II had verzwegen tot de kavels op Vrijeveld waren verkocht.

De 211 verkregen documenten zijn door de WOB-verzoeker beschikbaar gesteld aan een onderzoekjournalist van AD Groene Hart, die op basis daarvan het artikel "Opkomst en ondergang, het polenhotel” schreef. Het betreffende artikel gaf een reconstructie weer van het doorlopen proces in het tijdspad september 2017 tot en met 14 november 2018. In de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft wethouder Dirk Jan Knol naar aanleiding van kritische vragen door de gemeenteraad een feitenrelaas toegezegd dat afgelopen woensdag is besproken.

E-mail juridich terecht niet verstrekt
Op basis van het feitenrelaas bleek dat een belangrijk e-mail die geschreven was op 17 december 2018 niet was verstrekt aan de WOB-verzoeker. Achteraf bleek dat dit document juridisch gezien terecht net was verstrekt. De gemeenteraad vroeg aan de burgemeester om voortaan met inwoners die een WOB-verzoek indienen mee te denken en ze te helpen met de juiste formulering. Burgemeester Christiaan van der Kamp zegde dit toe maar gaf aan dat het beleid is om WOB-verzoeken te voorkomen door transparant te zijn.

Siloah testcase

De gemeenteraad was uiteindelijk tevreden met de antwoorden en toezeggingen van het college. Om te testen of de toezeggingen worden nagekomen noemde Willem Zuyderduyn (VVD) het dossier Siloah als testcase. Monique Jonker (PvdA) noemde ook het project Van den Oudenrijn in de Wilhelminastraat.

Het dossier huisvesting arbeidsmigranten wordt weer van voren af aan opgepakt met hulp van een projectbegeleider die half januari met een rapport van bevindingen komt. Op verzoek van Henk van der Smit (SGP) zullen eerst de kaders worden vastgesteld waaraan de huisvesting voor arbeidsmiganten moet voldoen. GroenLinks pleitte er voor om kritisch te zijn bij het aantrekken van bedrijven die arbeidsmigranten nodig hebben bij de productie..