Eerste stap gezet naar visie op ontwikkeling Bodegraven

22-11-09 De raad heeft afgelopen donderdag ingestemd met de kaders die zijn gesteld in de conceptvisie voor de ontwikkeling van de bebouwde kom van Bodegraven. Het doel van de visie is om te voorkomen dat er steeds op postzegelniveau beslissingen worden genomen over bouwprojecten, waardoor het dorp een rommelige uitstraling krijgt.

In de visie zijn de Willem de Zwijgerstraat en Goudseweg aangewezen als hoofdtoegangswegen tot het centrum.

GroenLinks ziet daar graag nog de Dammekant aan toegevoegd in verband met de geplande wijk Molenzicht aan de Doortocht. De ChristenUnie wil de Goudseweg niet als hoofdtoegangsweg maar daarvoor in de plaats de Broekvelderlaan.

De PvdA is het eens met de visie om bepaalde locaties aan te wijzen waar hoogbouw is toegestaan. Dit, om te voorkomen dat er op plaatsen waar vooraf geen hoogbouw is gepland, hoogbouw ontstaat op basis van economische motieven. Hoogbouw is goedkoop en uit het woonwensenonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan goedkope woningen.

Beter Bodegraven en de ChristenUnie geven er de voorkeur aan om aan de hoogbouw een kader te stellen van maximaal vier bouwlagen.

Het college gaat verder met de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie met beeldkwaliteit en verwacht dat deze begin 2010 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.