Groepsfoto voorstanders fietspad Raadhuisweg

06-11-2019 Reeuwijk-Brug - Kinderen en ouders van OBS de Venen en De Regenboog verzamelden zich afgelopen woensdagmiddag voor een groepsfoto om de actie "Behoud het fietspad langs de Breevaart" te ondersteunen. Volgens AD Groene Hart was de aanleiding voor de actie het advies van de politie om het fietspad als voetpad in te richten en fietsers gebruik te laten maken van de rijbaan. De persvoorlichter van de gemeente meldt

dat de inwoners zich geen zorgen hoeven te maken omdat het fietspad intact blijft. Het verkeers- en inrichtingsbesluit zal pas rond de zomer worden genomen. Tot die tijd zullen nog diverse maatregelen worden genomen om het aantal verkeersbewegingen terug te dringen.

De aanpassingen aan de Raadhuisweg en Zoutmansweg hebben tot nu toe ongeveer 1,7 miljoen euro gekost. De kosten voor de definitieve inrichting worden geschat op nog eens 800.000 euro.

Lees ook het artikel in AD Groene Hart