Voltallig ESTO-bestuur herkozen

01-10-2019 Bodegraven - Er was tijdens de ESTO-ledenvergadering afgelopen maandag veel waardering voor het verenigingsbestuur onder leiding van de jonge voorzitter Martijn Verlaan. De bestuursleden stelden zich na drie jaar allemaal herkiesbaar. Met applaus en veel complimenten werd hun herverkiezing door de leden bekrachtigd. Er waren vooral veel jonge verenigingsleden aanwezig op de jaarvergadering. Daarmee werd duidelijk dat

een nieuwe generatie nauw betrokken is bij het wel en wee van de club. Aan vrijwilligers dan ook geen gebrek memoreerde de voorzitter in zijn openingsspeech. Hoewel hij (uiteraard) toch ook nog opmerkte dat het altijd beter kan. De verschillende bestuursleden gaven een toelichting op de verenigingsverslagen per afdeling. Daaruit bleek dat het de vereniging voor de wind gaat. Er is sprake van groei bij zowel de jeugd als de senioren.

Financieel is de vereniging kerngezond. Punt van zorg blijft de grootte van het complex. Een derde voetbalveld is absoluut noodzakelijk om de groei van het aantal sporters op te kunnen vangen. Mede dankzij haar daadkrachtig bestuur, de vele vrijwilligers en gezonde financiële basis ziet ESTO de sportieve- en verenigingstoekomst met vertrouwen tegemoet.