ESTO maakt grote stappen op gebied van verduurzaming

26-10-2019 Bodegraven - Milieu en welzijn zijn belangrijke thema’s in de samenleving. Vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er op het gebied van duurzaamheid ook steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Deze aandacht is ESTO niet ontgaan. Het heeft de afgelopen zomerstop gebruikt om van de kantine en kleedkamers de volledige dakbedekking te vernieuwen en tevens extra isolatie aan te brengen. Daarnaast zijn er op het vernieuwde dak maar liefst

120 zonnepanelen geplaatst. Na een traject van meer dan een jaar is ESTO erin geslaagd om een aantal grote stappen te zetten in het verduurzamen van het sportcomplex aan de Kievietsheuvel. In mei van dit jaar is er een plan van aanpak aan de leden gepresenteerd. Tijdens de ledenvergadering werd een unaniem akkoord gegeven.
 

Gezamenlijk met meerdere partners is het plan verder uitgewerkt, hierdoor kon er in augustus al gestart worden met de werkzaamheden. Gedurende 3 maanden is er hard gewerkt om de dakbedekking te renoveren en de zonnepanelen te plaatsen. Afgelopen week zijn de laatste handelingen verricht en zijn de zonnepanelen dan ook daadwerkelijk aangesloten!
 

Met de gemaakte investeringen is een belangrijke stap gezet naar een gezonde toekomst voor de club. Jaarlijks zal er door de verbeterde isolatie van het clubgebouw en de schone energieopwekking van de zonnepanelen een flinke besparing plaats vinden. De extra gelden die hiermee jaarlijks structureel vrijkomen worden besteed aan de kerntaak van onze vereniging: Sport!
We willen namens de gemeentecommissie van ESTO dan ook een ieder bedanken die heeft mee geholpen aan dit prachtige resultaat!
 

► Op het ESTO-dak zijn 120 zonnepanelen geplaatst.