Sluitende begroting maar doelstelling om leningen af te lossen wordt niet gehaald

21-10-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Er is besloten om tot 2023 twee miljoen euro minder aan leningen af te lossen dan in het raadakkoord is afgesproken. Om de begroting sluitend te krijgen zijn er nog enkele bezuinigingen doorgevoerd maar er zijn ook wijzigingen aan de inkomstenkant meegerekend.
► klik op het plaatje

Bezuinigingen
Er wordt bijvoorbeeld bezuinigd op de dienstverlening van de ODMH. De extra bijdrage voor het Evertshuis is beperkt tot 2020. Volgend jaar wordt een besluit genomen over de toekomstige functie van het Evertshuis en wordt een passende bijdrage vastgesteld. Verder zijn diverse onaangeroerde en niet volledig benutte subsidiepotjes opgeheven. Tot zover in grote lijnen de bezuinigingen.

Verhogen inkomsten
Aan de inkomstenkant was er een meevaller doordat de bijdrage uit het gemeentefonds vijf ton meer bleek te zijn dan in mei was voorspeld. Daarnaast is de toeristenbelasting verhoogd. De tarieven voor hotels worden vanaf 2021 verhoogd van € 2,00 p.p.p.n naar het landelijk gemiddelde van € 2,35 p.p.p.n. De tarieven voor de categorie vakantieparken worden stapsgewijs verhoogd. In 2020 € 1,75 in 2021 € 1,80 in 2022 € 1,90 en in 2023 naar € 2,0.

Kadernota 2021 weer een tekort wegwerken
Met deze en nog een aantal wat minder concrete maatregelen, is het gelukt een begroting te presenteren met een structureel voordelig saldo. Enkele minder concrete maatregellen zijn: mensen uit de bijstand sneller aan werk helpen, kosten voor de jeugdzorg verlagen door kinderen die uit huis geplaatst zijn sneller terug te plaatsen etc.

De doelstelling om de leningenportefeuille in 2022-2023 op € 140 miljoen uit te laten komen wordt niet gehaald. Dit betekent dat er in de toekomst nog maatregelen moeten worden getroffen om de leningenportefeuille weer terug te brengen. In de Kadernota 2021 zal hier een voorschot op worden genomen.

Begroting in gemeenteraad
De begroting wordt op 30 oktober besproken in de gemeenteraad. Op 13 november kan voor of tegen ingediende amendementen, de begroting en ingediende moties gestemd worden.