Gemeentelijke decoraties als dank voor inzet of prestatie

20-10-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Burgemeester Christiaan van der Kamp mag regelmatig een inwoner die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bedanken met een toespraak en een bloemetje. Dat begint een beetje te schuren bij hem, omdat hij dit wat magertjes vindt. Het college stelde daarom afgelopen woensdag in de commissie Bestuur en Financiën voor om een deel van het  representatiebudget

in te zetten voor een gemeentelijk decoratiestelsel. Het voorstel is om vier verschillende decoraties toe te kennen: het ereburgerschap, de erepenning, de dorpsspeld en de jeugdpenning.

Het meest bijzondere is een voordracht door de gemeenteraad voor het ereburgerschap. Nico de Heij vertelde dat hij nog steeds heel blij is met het ereburgerschap van de gemeente Reeuwijk, ook al bestaat die gemeente formeel niet meer. 

Er is ook een erepenning die wordt voorgedragen door het college aan iemand die een bijzondere landelijke prestatie heeft geleverd. dat kan iemand zijn die een medaille gewonnen heeft tijdens de Olympische Spelen.

Mensen die veel tijd en energie steken in de leefbaarheid van hun dorp kunnen in aanmerking komen  voor een dorpspenning. Iedere kern krijgt zijn eigen dorpspenning die ontworpen zal worden door een kunstenaar. De vierde onderscheiding is de jeugdpenning, bedoeld voor jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving of die een bijzondere prestatie hebben geleverd.