Laatste begroting van zelfstandige gemeente Bodegraven

16-11-09 De laatste begroting voor de gemeente Bodegraven is afgelopen donderdag door de raad vastgesteld. Er is 37 miljoen te verdelen. De begroting 2010 sluit met een overschot van € 203.200.

De ambtelijke fusie die volgens de planning 1 januari 2010 afgerond zou zijn, heeft een vertraging opgelopen van acht maanden. Het college heeft advies gevraagd bij de Stichting De regisserende gemeente. Het advies om een externe kwartiermaker aan te stellen wordt in de komende ReBo raadadviescommissie besproken.

Als aanvulling op de begroting heeft de raad besloten om € 20.000 te begroten voor samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Wethouder Bouwens heeft toegezegd te onderzoeken of via het minimabeleid een bijdrage geleverd kan worden aan de voedselbank.