Zingen voor Israël

2 Okt 2019 - 20:00

Bodegraven - Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in Bodegraven. Muzikale medewerking wordt verleend door de Protestants Christelijke Zangvereniging

“Revival” uit Bodegraven onder leiding van Henk Hilgeman, door het Christelijk Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden onder leiding van Willem Nijhof, maar ook door een groepje jonge mannen uit dit koor, door “Jong Forza”. Rens de Winter zal “Con Forza en “Jong Forza “begeleiden. Ad van Pelt begeleidt het gemengde koor “Revival”. De sopraan Jacomina van der Plas-Vooijs uit Katwijk verleent solistische medewerking.

Er zal ook veel samenzang zijn. Ds. A. Baas. opent de avond. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een korte meditatie houden.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Ook is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Op woensdag 2 oktober 20.00 uur, vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn. Dorpskerk, Oude Markt 1, Bodegraven.