Het is nog steeds spannend om 'uit de kast' te komen

10-09-2019 Bodegraven - Afgelopen woensdag werd in het Huis van Alles aan de Vromade een Regenboogbijeenkomst georganiseerd door de gemeente en de Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersexuelen (COC). De circa 25 aanwezigen hebben gezamenlijk nagedacht over activiteiten die bijdragen aan de acceptatie van mensen die niet

heteroseksueel zijn (LHBTI'ers). Het doel is dat iedereen zich veilig voelt en durft uit te komen voor zijn of haar geaardheid. Want dat is voor LHBTI'ers nog steeds spannend.

Comingout-day hijsen regenboogvlag

Op het Raadhuisplein zal op Comingout-day, vrijdag 11 oktober, om 9.00 uur de regenboogvlag gehesen worden. Door de vlag te laten wapperen op het plein wil de gemeente uitdragen dat niemand uitgesloten wordt om zijn of haar geaardheid. De vlag is niet provocerend bedoeld naar mensen die om principiële redenen homoseksualiteit als niet normaal beschouwen. Ook is gevraagd om de vlag uit te steken bij de Huizen van Alles.

Regenboog Alliantie Gouda
Voorgesteld is om meer bekendheid te geven aan organisaties of evenementen voor LHBTI'ers. Na  Roze zaterdag, die in 2018 in Gouda is georganiseerd, is de Regenboog Alliantie Gouda opgericht. Ook mensen uit Bodegraven Reeuwijk kunnen zich daar bij aansluiten en aan de activiteiten deelnemen. Voor mensen die pas durven uitkomen voor hun geaardheid op latere leeftijd, blijkt het moeilijk te zijn om een partner te vinden. Gemeenteambtenaar Marlo Vuyk stelde voor om periodiek iets te organiseren in een van de Huizen van Alles zodat ze elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten.

Verplichte lesstof
Alle scholen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn sinds het schooljaar 2012-2013 verplicht om voorlichting te geven over homoseksualiteit. Voorgesteld werd om bij scholen na te vragen hoe ze die voorlichting vormgeven. De pers heeft aan burgemeester Christiaan van der Kamp gevraagd of er in Bodegraven-Reeuwijk onderwijs wordt gegeven met lesmateriaal waarin homoseksualiteit wordt afgekeurd. Hij gaat dit uitzoeken.

Workshops voor leiding sportverenigingen
Wethouder Dirk-Jan Knol werd geadviseerd om te stimuleren dat leidinggevenden van voetbalverenigingen workshops van de KNVB gaan volgen. De Voetbalbond KNVB voert al jaren beleid voor de acceptatie van homoseksualiteit en probeert het woord homo als scheldwoord uit te bannen. Ook werd gesproken over de belangrijke functie van een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen.

Motie inclusieve samenleving
Hennie Kastelein (Burgerbelangen), Elly de Vries (D66) en Monique Jonker (PvdA) hadden in januari een motie ingediend die opriep tot stimuleren van een inclusieve samenleving. De motie is met brede steun door de gemeenteraad aangenomen. De Regenboogbijeenkomst was een van de acties om uitvoering te geven aan deze motie.

AnneMarie Visser presenteerde de avond.