Evertshuis stelt met harde maatregelen orde op zaken

09-09-2019 Bodegraven - Vanaf komend seizoen is de bar in het Evertshuis alleen nog open als er activiteiten zijn. Koffie en thee zijn de hele dag verkrijgbaar uit een automaat. Met deze maatregel hoopt het Evertshuis de horeca kostendekkend te krijgen. Door een aantal betaalde banen te schrappen, moet een tekort van 50.000 euro worden weggewerkt. Naast deze maatregel zal er ook meer huur worden geind bij de huidige gebruikers van het Evertshuis.

Meer opbrengsten uit verhuur genereren
Het college stelt voor aan de gemeenteraad om vanaf volgend jaar 77.000 euro huur betalen voor het gebruik van de centrale hal. De oppervlakte van de hal beslaat 30% van de oppervlakte van het gebouw en kan niet worden verhuurd omdat het fungeert als openbare ruimte. Voor de maatschappelijke organisaties die ruimte huren in het Evertshuis kan een maatschappelijk tarief worden afgesproken dat voor iedereen gelijk is. De maatschappelijke organisaties die met een huurverhoging worden geconfronteerd zullen daar weer voor gecompenseerd kunnen worden met een verhoging van de subsidie.

Schone lei

Het college vraagt de gemeenteraad om 185.000 euro extra subsidie beschikbaar te stellen om het tekort van 2019 te compenseren, zodat het Everthuis in 2020 met een schone lei kan beginnen. De subsidie van 375.000 euro voor het leveren van een gevarieerd cultureel programma in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is toereikend. Het voorstel wordt 18 september besproken in de raadscommissie Samenleving.

Het Everthuis huurt het gebouw van de gemeente. Bij het vaststellen van de huurprijs in 2014 was rekening gehouden met een flinke besparing op de energiekosten en hoge inkomsten van de commerciële verhuur. Beide zijn niet uitgekomen. Daardoor heeft het Evertshuis een huurschuld bij de gemeente opgelopen die het college al had afgeboekt als oninbaar.

Zie hier de presentatie die het Evertshuis heeft gegeven voor de gemeenteraad op 6 maart 2019