Niet alle centrumplannen geregeld via bestemmingsplan

07-09-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft een aantal voorwaarden gesteld waar het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Bodegraven aan moet voldoen. Niet alle voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld kunnen via het bestemmingsplan geregeld worden en komen alleen in de toelichting te staan. Het gaat bijvoorbeeld om plannen die te maken hebben met:

toerisme, looproutes, parkeren, duurzaamheid en beeldkwaliteit.

Wat wel geregeld kan worden, is een kleiner winkelcentrum met studio's of appartementen boven de winkels en een evenementenregeling voor De Oude Markt. Verder kan worden geregeld dat toekomstige woningbouw aan de doortocht de wind niet uit de zeilen kan nemen van de molen en dat er rekening wordt gehouden met archeologische vondsten uit de tijd van de Romeinen.

Het voorontwerp bestemmingsplan Bodegraven Centrum komt begin 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens een informatieavond verbeteringen aangeven. Voor zover mogelijk worden de verbeteringen verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Daarna kan nog een formele bezwaarprocedure doorlopen worden. Het bestemmingsplan sluit aan op de plannen die er zijn om van het centrum weer een gezellig woon- en winkelgebied te maken.

Indien de raadscommissie Ruimte de voorwaarden (kaders) voor het bestemmingsplan op 18 september goedkeurt, kunnen die 25 september door de gemeenteraad worden vastgesteld.