Samen lokaal duurzame energie opwekken en afnemen

04-09-2019 Bodegraven-Reeuwijk - In het najaar van 2019 gaan vier partijen samenwerken onder de naam Duurzame Energie Ontwikkelentiteit Bodegraven Reeuwijk (DEOBR). Het gaat om twee coöperaties en twee commerciële bedrijven, waaronder een energieleverancier. Deze vier partijen zijn op 25 april 2019 overeengekomen samen de omslag naar duurzame energie in de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk te versnellen met de ontwikkeling van wind- en zonneparken.

Burgerparticipatie
Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad in 2018 en 2019 via een bewonersparticipatietraject het draagvlak voor duurzame energie opwekking en potentiële locaties onderzocht binnen de gemeente. Bewoners hebben met elkaar veel locaties gedefinieerd voor zon en wind. De resultaten van de sessies zijn te vinden in deze Storymap Bewonersavonden Bodegraven-Reeuwijk.

Lid worden van lokale energiemaatschappij

De lokale energie coöperatie Bodegraven Reeuwijk is een van de vier deelnemers en verantwoordelijk voor de in- en verkoop van duurzame energie. Wie lid is van de coöperatie krijgt medezeggenschap over wind- en zonneprojecten die in de toekomst in deze gemeente ontwikkeld kunnen worden én deelt mee in de opbrengsten. Kijk voor meer informatie op de website: www.energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl

Infrastuctuur regio Midden-Holland
De regio Midden-Holland werkt op dit moment aan afspraken over de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Daaronder vallen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Provincie wil geen windmolens
Het recent verschenen coalitieakkoord van de provincie legt flinke beperkingen op aan het Groene Hart waar het de opwekking van duurzame energie betreft: ‘geen plaatsing van windmolens in het Groene Hart’. De energie coöperaties in Midden Holland zijn in overleg met gedeputeerde Potjer over de wijze waarop de regio haar bijdrage kan leveren aan de nationale energiedoelstelling (RES).