Ondernemersfonds investeert nog niet in duurzaamheid

05-08-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Het ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk heeft ruim 4 ton in kas. In 2018 is 216.000 euro besteed aan investeringen in cameratoezicht, AED's, glasvezel, leuke aankleding en activiteiten in de dorpscentra en centrummanagement. Dat is te lezen in Quartaal Magazin van Ondernemers Platform

Bodegraven-Reeuwijk.

Opvallend is dat er voornamelijk geïnvesteerd is in projecten die de omgeving veiliger en gezelliger maken. Investeringen in energiebesparende maatregelen of produceren van minder afval, geluid, licht- en luchtvervuiling zijn nog niet gedaan.

De gemeenteraad heeft 11 december 2013 unaniem ingestemd met een belastingverhoging van de onroerende zaakbelasting van 0,05% voor niet–woningen. Dat geld wordt opzij gezet voor het ondernemersfonds. De gemeente is verdeeld in 12 trekkingsgebieden en de ondernemers mogen zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed dat in hun gebied is opgehaald. Ze hebben drie jaar de tijd om een goede bestemming te bedenken voor het geld dat in hun trekkingsgebied is opgehaald, lukt dat niet dan vloeit het geld terug in een algemene pot en wordt besteed aan gebiedsoverstijgende projecten.

Lees ook: Verplichte deelname ondernemersfond is voor- en nadeel