Tweede centrumbrug geen prioriteit bij meerderheid raad

03-08-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juli j.l. werd de motie besproken waarin werd opgeroepen om de tweede centrumbrug uit het centrumplan voor Bodegraven te schrappen. Met dit besluit zou het begrotingstekort van 3.2 miljoen euro met 6 ton worden verminderd. De motie van D66 (1), BB-R (3), VVD (6) en PvdA (1) werd gesteund door GL (2). Deze partijen vertegenwoordigen 13 van de 23 zetels

in de raad. 

Besluit uitgesteld naar bespreking keuzenotitie besparingen
Het voorstel van Matthijs Kortlever van de CU om het besluit over het wel of niet schrappen van de brug uit het centrumplan op te nemen in de keuzenotitie met besparingsmogelijkheden, werd overgenomen door de indieners. De motie is ingetrokken. Jan Vergeer (CDA) herinnerde er aan dat de centrumvisie tot stand is gekomen na een uitgebreid participatietraject. Volgens hem is de brug voor de ondernemersvereniging (BOV) een van de pijlers onder het centrumplan en wil daarom eerst nog in gesprek met de BOV. Johannes Mattiesing van de SGP wil, net als de CU, naast de kosten ook kijken naar wat de brug oplevert.

Meer budget voor andere projecten centrum
De redenering van BB-R was dat het budget van 3 miljoen euro voor de revitalisering van het centrum van Bodegraven niet verlaagd hoeft te worden maar is wel voor het schrappen van de brug om kosten te besparen. Daardoor komt er meer budget beschikbaar voor de andere projecten in het centrumplan.

16 oktober op agenda commissie Ruimte
Op 26 juli publiceerde het college een raadinformatiebrief in het raadinformatiesysteem over de tweede centrumbrug. De omwonenden  (Rijnhof en Rijnpoort) zijn al in april geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek waarin staat dat de brug technisch haalbaar is. De commissie Ruimte heeft het onderwerp 16 oktober op de agenda staan.

Kijk hier naar de ambtelijke presentatie over de tweede centrumbrug die werd gehouden in april 2019

Lees ook: Na de zomer besluit over tweede Rijnbrug