Beleidsnota peilbeheer ter inzage

31-07-2019 Zegveld - In de nieuwe ontwerp beleidsnota peilbeheer maakt Hoogheemraadschap Stchtse Rijnlanden een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met’. Hierbij staat de samenwerking met de diverse betrokken partijen centraal. De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus t/m 23 september 2019 ter inzage.

Het waterschap stimuleert actief collectieve initiatieven om bodemdaling te remmen en de nota geeft randvoorwaarden voor het peilbeheer. Daarom worden waterpeilen in het veenweidegebied niet meer volledig aangepast aan de daling van de bodem. Om ongelijke bodemdaling te voorkomen, wordt in het veenweidegebied gestreefd naar grote robuuste eenheden.

Nieuwe onderbemalingen staan zijn niet meer toegestaan. Vanaf 2040 worden onderbemalingen die alleen de drooglegging vergroten niet meer vergunt. Ook worden de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen aangepast. Het waterpeil kan in de hoogwatervoorzieningen met 1 a 2 mm per jaar geïndexeerd worden. Verder heeft het waterschap nu ook meer mogelijkheden om te sturen/ anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en nachtvorst.

Informatieavonden

Voor iedereen die vragen heeft over het ontwerp is er een aantal informatieavonden:

  • Op maandag 2 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Milandhof Zegveld, Middenweg 2, 3474 KC in Zegveld;
  • Op donderdag 5 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys Cothen, C.B. Kentiestraat 2 3945 CB in Cothen;
  • Op maandag 9 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4 3417 HL in Montfoort;
  • Op donderdag 12 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 3731 CL in De Bilt.

De zaal is open vanaf 19.45 uur. Vanaf 20.00 uur geeft het waterschap een toelichting op de ontwerp beleidsnota. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.