Kavelruil biedt kans voor gebied Gouwe Wiericke West

18-07-2019 Regio - Onlangs hebben 4 melkveehouders uit de Middelburg-Tempelpolder, de LTO Noord afdeling Bodegraven-Reeuwijk en de agrarische natuurvereniging Weide- en Waterpacht, de kansen en mogelijkheden voor het gebied Gouwe Wiericke West in kaart gebracht. Agrarische structuurversterking, een goed watersysteem en groen ondernemerschap zijn de belangrijkste speerpunten

van de visie.

Het doel kan bereikt worden door de inzet van onder andere kavelruil, de uitgifte van nieuwe bouwkavels, de regeling landgoederen, aantrekkelijke verdienmodellen een calamiteiten- of piekberging van water. Inzet van deze middelen kan alleen als er een goede samenwerking is tussen de diverse partijen in het gebied, provincie, gemeenten, het waterschap en de ondernemers en inwoners.

Op donderdag 11 juli is de visie ook voorgelegd aan de grondeigenaren in het gebied. Zij hebben daar over het algemeen positief op gereageerd. Een volgende stap is het in kaart brengen van de wensen van de grondeigenaren voor de komende 5 en 10 jaar. Aan de hand hiervan worden de mogelijkheden voor een kavelruil onderzocht.

Bron: LTO Noord