Hortemansdijk is walhalla voor bijen en andere insecten

18-07-2019 Reeuwijk - Wethouder Dirk-Jan Knol stuurde een Tweet over de oplevering van het project Hortemansdijk. Op de oever van Klein Vogelenzang aan de kant van de Hortemansdijk is een ‘BIJ-zondere oever’ aangelegd. Door te spelen met verschillende hoogtes, grondsoorten en bloeiende kruiden komen hier veel insecten op af. Door deze diversiteit weten hopelijk ook de bijen hun weg hierheen te vinden. Voor de aanleg van de hoger gelegen berm is

gebruik gemaakt van een eeuwenoude techniek uit het Reeuwijkse plassengebied, door te funderen op bossen van wilgentakken.

Initiatief van dorpsteam Sluipwijk
Dit project is tot stand gekomen na een actie van het dorpsteam Sluipwijk en wordt bekostigd door de gemeente uit het zogenaamde “Motie 4-budget”. Het was een experiment waarbij inwoners zelf mochten bepalen wat ze wilden veranderen in hun leefomgeving. Het experiment is inmiddels beëindigd.

Ecologisch beheer
De BIJ-zondere oever wordt opgenomen in het ecologisch maaibeheer van de gemeente, deze strook wordt twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Dit stimuleert de kruidengroei en de bloei. De knotwilgen worden niet meer allemaal tegelijk geknot, maar ieder jaar voor 1/3 deel. Hierdoor is er
ieder jaar in het vroege voorjaar bloeiende wilg. De vroegbloeiende wilg is een van de vroegste leveranciers van stuifmeel voor insecten. Ook het riet zal jaarlijks 1/3 teruggezet worden, zodat de kruiden betere kansen krijgen.

In dit project werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Dorpsteam Sluipwijk, Ecologisch adviesbureau Watersnip en aannemer Van Vliet uit Waarder nauw samen. Het Dorpsteam Sluipwijk gaat deze BIJ-zondere oever drie jaar nauwlettend volgen en zet zich in om onze gemeente op de lijst van Groene Gemeenten te laten plaatsen.