20 miljoen voor Regio Deal bodemdaling Groene Hart

15-07-2019 Groene Hart - Om het Groene Hart toekomstbestendig te maken investeren Rijk en acht lokale overheden gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Acht deelnemers
De acht betrokken partijen zijn: de drie gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden en de twee provincies Zuid-Holland en Utrecht en de drie Hoogheemraadschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard.

CO2 uitstoot door bodemdaling
Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a. het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen.

Innovatieve oplossingen
Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. De kennis die in de regio wordt verzameld, kan ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.