Veendijken zijn nog vochtig genoeg

10-07-2019 Groene Hart - De meest risicovolle veendijken in het Groene Hart zijn afgelopen woensdag geïnspecteerd door het Hoogheem- raadschap van Rijnland. Vanwege de aanhoudende droogte is met behulp van bodemmonsters gecontroleerd of de dijken nog vochtig genoeg zijn. Volgens de inspecteur is er nog geen gevaar.

Er is gemeten bij de NoordAase Vliet (Zoeterwoude), Linnaeusweg (Boskoop/Alphen aan den Rijn) en de Middelburgseweg (Reeuwijk). Deze dijken vormen een indicatie voor het hele gebied.

Mocht iemand zelf een beschadiging zien aan een dijk of kade, dan kan dat 24 uur per dag telefonisch worden gemeld aan Rijnland via nummer 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen dan ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.

Bij een neerslagtekort over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om o.a. het waterpeil op orde te houden, de stabiliteit van de kades te waarborgen en voldoende zoet water in het gebied aan te voeren.

Bron foto Rijnland.net