Belanghebbenden biefstukrestaurant Elfhoeven niet tevreden over kaders

20-05-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Ondanks de kaders die door het college op verzoek van de gemeenteraad zijn gesteld aan de ontwikkeling van het biefstukrestaurant aan de plas Elfhoeven, zijn de belanghebbenden nog steeds niet tevreden. In een brief aan de gemeenteraad zetten ze in 20 punten uiteen waarom ze geen vertrouwen hebben in de verkeersmaatregelen, waaronder een elektronisch bord aan het begin van de Notaris d’Aumerielaan

dat signaleert of de parkeerplaats bij het restaurant vol is.

Kaders bespreken in commissie Ruimte
Het college heeft de kaders die in de commissie Ruimte van 20 maart zijn meegegeven verwerkt in het raadsvoostel ten behoeve van ontwikkeling van een biefstuk restaurant aan de plas Elfhoeven. Het raadsvoorstel wordt 22 mei a.s. besproken in de commissie Ruimte ter voorbereiding op besluitvorming in de gemeenteraad van 29 mei.

Bezwaarprocedure
Behalve de vraag om in te stemmen met de kaders, zal de gemeenteraad ook gevraagd worden om een een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. Het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, een ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken. Binnen deze periode van zes weken kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend tegen het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen en het ontwerp besluit omgevingsvergunning. Pas nadat die procedure is afgerond kan de exploitatievergunning door het college worden afgegeven.

Voor de bouw van acht woningen wordt een aparte procedure doorlopen.

Lees ook: Beslut afwijking bestemmingsplan plassengebied uitgesteld

Lees ook: Voortgang besluitvorming over beifstukrestaurant

Lees ook: Kans op komst biefstukrestaurant aanzienlijk afgenomen

Lees ook: Kritische vragen aan college over vergunning Elfhoeven B.V.