Krediet gevraagd voor onderzoek uitbreiding en transformatie Zoutman

19-05-2019 Reeuwijk-Brug - Het college vraagt 94.500 euro aan de gemeenteraad voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de uitbreiding en transformatie van bedrijventerrein Zoutman. De onderzoeksvraag is of er draagvlak is bij de bedrijven die aan de oostkant zijn gehuisvest om te verhuizen naar de westkant. De volgende vraag is of er behoefte is aan woningbouw aan de oostkant op de grond die door de verhuizing vrijkomt.

Om van een plan tot werkelijkheid te komen is volgens de startnotitie een lange adem nodig. Het is niet de bedoeling dat bedrijven aan de oostelijke kant worden gedwongen om te verhuizen. Er wordt uitgegaan van een organisch proces. Omdat de bedrijven op bedrijventerrein Zoutman lage milieucategorieën hebben, is het mogelijk om zonder al te veel hinder te ervaren tussen die bedrijven te wonen.

Volgens het projectvoorstel is het niet de bedoeling dat de gemeente zelf gaat kopen en verkopen. De taak van de gemeente is vooral faciliteren door bestemmingsplannen te wijzigen. Door bijvoorbeeld de agrarische  bestemming aan de oostkant te bestemmen als bedrijventerrein kan woningbouw daar voorkomen worden.

Bron foto: Startnotitie uitbreiding en transformatie bedrijventerrein Zoutman