Voldoende burgerinitiatieven, stimuleren niet meer nodig

19-05-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Het college adviseert de gemeenteraad om te stoppen met het experiment 'Zichtbaar verbeteren', ook wel bekend als Motie 4. De motie is bedoeld om burgerinitiatieven te stimuleren. Per kern kunnen inwoners een sociale of fysieke verbetering aandragen die ongeacht de kosten met voorrang gehonoreerd wordt door de

gemeenteraad.

Voor 2020 wordt nog een investeringskrediet van 84.000 euro aangevraagd voor het honoreren van vier nieuwe initiatieven. Het gaat om de aanleg van speelruimte in Bodegraven Noord, hoogwaardige verlichting en armaturen voor de straatverlichting aan de Kerkweg in Driebruggen, inrichtingselementen in Nieuwerbrug en beplanting en uitlichten van beeld Andriessen in Reeuwijk-Brug West.

Uit het exploitatiebudget is nog 82.500 euro nodig voor bloeiende bermen in Bodegraven Zuid, een bijenproject in Reeuwijk-Brug, een kunstwerk op de rotonde bij Waarder, activiteiten voor inbraakpreventie in de Meije en een AED inclusief reanimatiecursus in Reeuwijk-Dorp.

Een verzoek uit Reeuwijk-Brug Oost om een voetbalkooi wordt ontraden omdat de investering hoog is (80.000 euro) en er nog geen overeenstemming is over de locatie.