Gemeente gaat meebetalen aan Bodegravenboog

19-05-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Een oplossing voor de verkeersproblemen die ontstaan doordat de bruggen over de Gouwe lang open staan om de beroepsvaart door te laten, is een escape via de N11 en A12. Na een verkenning die is uitgevoerd door de provincie, gaat de voorkeur nu uit naar een Bodegravenboog die aansluit op de A12 in westelijke richting en verbreding van de A12.

Daarom is Bodegraven-Reeuwijk gevraagd om aan te sluiten bij fase 2 van de programmatische aanpak Gouwe (PAG). Om mee te mogen bepalen moet er ook meebetaald worden. De inleg is 50.000 euro. De gemeentelijke bijdrage aan de Bodegravenboog zal uiteindelijk 330.000 euro zijn.

Na de komst van het transferium bij Alphen aan den Rijn is de beroepsvaart op de Gouwe enorm toegenomen. Het plan is om de pleziervaart van de Gouwe te halen door de route Rijn - IJssel bevaarbaar te maken.

Hier onder de presentatie van 6 maart 2019 over de verkenning van de provincie naar het knelpunt N11- A12. Er zijn drie oplossingen: korte termijn, midellange termijn en lange termijn. Er is gekozen voor de lange termijn oplossing.