Schoolmaatschappelijk werk in plaats van judo

13-05-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Om kinderen met een sociale- of taalachterstand ten opzicht van andere kinderen een betere startpositie te geven, heeft de gemeente in 2018 circa 7.000 euro per basisschool beschikbaar gesteld. Tot nu toe werd dat geld gebruikt om kinderen weerbaarder te maken met bijvoorbeeld

judolessen.

Vier basisscholen hebben gevraagd of het geld mag worden ingezet voor schoolmaatschappelijk werk. Basisschool De Brug in Nieuwerbrug, de Goede Herderschool, Da Costaschool en Prinses Beatrixschool in Bodegraven mogen bij wijze van proef de subsidie voor de startblokgelijkheid besteden aan schoolmaatschappelijk werk.

Schoolmaatschappelijk werk (smw) is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school. Specifiek voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie.

Lees ook: Project startblokgelijkheid begonnen