De handen ineen voor lokaal sportakkoord

09-05-2019 Bodegraven - Gemeenten worden via het Nationale Sportakkoord aangespoord om lokale sportakkoorden op te stellen. Er zijn door het rijk financiëlemiddelen beschikbaar gesteld voor een lokale sportformateur en voor de uitvoering van het sportakkoord. Om aanspraak te kunnen maken op deze gelden wordt een intentieverklaring Lokale Sportakkoorden gevraagd die is ondertekend door de gemeente en drie sport & bewegen-partijen.

Deze intentieverklaring is inmiddels ondertekend door wethouder Dirk-Jan Knol, samen met sportschool Goederaad, turnvereniging Reflex en voetbalvereniging Rohda ’76.

 

Kom in beweging

De gemeente organiseerde eind 2018 (net als eind 2017) de bijeenkomst “Kom in beweging” over sport, bewegen en welzijn. Met deze enthousiastbezochte bijeenkomst is het startsein gegeven voor de totstandkoming van een visie en uitvoeringsagenda sport & bewegen voor onze gemeente. Veel van de aanwezige sportaanbieders en sociaal domeinpartners hebben aangegeven mee te willen doen aan het opstellenvan een visie en uitvoeringsagenda.


Lokaal sportakkoord

Het lokale sportakkoord wordt opgesteld door meerdere lokale partijen, waaronder de buurtsportcoaches. In dit sportakkoord bestedenwe aandacht aan zowel het Nationaal Sportakkoord, als het Nationaal Preventieakkoord. Ook het Nationaal Preventieakkoord heeft namelijk raakvlakken met sport en bewegen.

 

De visie en uitvoeringsagenda sport & bewegen worden de komende maanden opgesteld. Doelstelling is deze nog dit jaar aan de gemeenteraadte kunnen voorleggen. Daarna kan ook het lokale sportakkoord definitief tot stand komen.


Hulp bij totstandkoming

Om tot een visie en uitvoeringsagenda te komen en dit samen te brengen in een lokaal sportakkoord is Sjoerd van Tiel van Team Sportserviceingeschakeld. Hij is een ervaren procesbegeleider op het gebied van sportstimulering en sportbeleid. Hij gaat ook optreden als de lokale sportformateur.
 

 
► Op de foto Arjan Griffioen van voetbalvereniging Rohda’76, wethouder Dirk-Jan Knol en Mirelle Vermeulen van turnvereniging Reflex. Eric Zwaan van sportschool Goederaad ondertekende de overeenkomst op een ander tijdstip.