Fundering van wilgentakken Hortemansdijk

09-04-2019 Reeuwijk - De Hortemansdijk krijgt momenteel een nieuwe fundering die bestaat uit 300m3 wilgentakken. Dit is een heel nieuwe duurzame methode van wegen ophogen die nog niet eerder op autorijbanen is toegepast. Wethouder Kees Oskam zegt: ‘Deze circulaire en innovatieve manier van funderen is uniek in Nederland. Hiermee leggen we de basis voor meerdere opties van duurzaam wegenonderhoud zoals bijv. funderen met schuimglas.’

Duurzame fundering
De wilgentakken zijn afkomstig van wilgen uit de buurt. Ze zijn in bossen bij elkaar gebonden en worden op 1,20 meter diepte als fundering gelegd. Dan gaan de touwen eraf en voegen de takken zich op natuurlijke wijze. Vervolgens wordt er een laag puin op gestort. Na een half jaar wordt bekeken wat de stand van zaken met de weg is. Als zich geen bijzonderheden voordoen wordt de Hortemansdijk na een half jaar geasfalteerd.

Karrespooruitstraling
De 400 meter lange en 3 meter brede Hortemansdijk krijgt een zogenaamde ‘karrespooruitstraling’: lichte stroken aan de zijkant van de weg en donkere stroken in het midden.

Hortemansbrug nog niet open
Het leggen van de fundering en het puin gebeurt tegelijk met de afsluiting van de Hortemansbrug. Er is dus geen extra overlast voor het verkeer. De fundering is naar verwachting uiterlijk 17 april klaar. De weg is dan echter nog niet toegankelijk omdat de Hortemansbrug dan nog niet open is.