Alzheimer Café

15 Apr 2019 - 19:15

Bodegraven - Het onderwerp van deze avond is: Dementie leidt tot veranderingen in het gedrag. Hoe ga je daarmee om als partner/familie of mantelzorger? De ziekte dementie leidt tot veranderingen in de hersenen, hetgeen gevolgen heeft in

het gedrag van mensen met dementie. Meestal raken ze in de war omdat ze vragen niet meer goed begrijpen of bepaalde opdrachten niet snappen en de uitvoering ervan niet kunnen realiseren. Dit leidt nogal eens tot boos gedrag van degene met dementie, omdat men vaak nog wel beseft dat er iets niet goed gaat.

Maar achterdochtig gedrag kan ook aan de orde zijn. Mensen met dementie, die telkens hetzelfde vragen aan de partner/famile, ontmoeten wel eens irritatie bij hun partners/familie. “Dat heb je nou al 4 keer gevraagd!..Ik word er zo
moe van” Het is een hele kunst om op een goede manier met elkaar om te blijven gaan. Petra Vane, gespreksleider en haar collega KriJanda v/d Loo, beiden werkzaam bij “Tandem” als casemanagers zullen uit hun praktijkervaring vertellen hoe zij dit in de praktijk tegenkomen of herkennen. Zij zullen ook adviezen geven hoe met moeilijk gedrag om te gaan. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor u als gasten om onderlinge ervaringen ook met elkaar te delen en elkaar tips te geven hoe je ermee om kunt gaan.

Op maandag 15 april a.s. in gebouw “De Meenst”, Willem de Zwijgerstraat 8 in Bodegraven. Vanaf 19.15 uur zijn de inwoners uit Bodegraven, Gouda en Reeuwijk weer hartelijk welkom!