KNVB bestraft ONA met 3 punten in mindering

07-03-2019 Gouda - De KNVB heeft ONA bestraft met 3 punten in mindering met daarnaast een boete van € 300,-. Tevens is een schorsing bepaald voor ONA-speler Zakaria Bodouaou en moet  de wedstrijd ONA-Altior overgespeeld worden. ONA gaat hier niet mee akkoord en heeft een verweerschrift aan de KNVB gestuurd. Het gaat allemaal om de rode kaart die speler Zakaria Bodouaou kreeg voor 2x geel in de wedstrijd Stompwijk ’92-ONA. Na de wedstrijd heeft scheidsrechter Louis Wagner

slechts 1 gele kaart laten registreren voor deze speler, terwijl hij toch daadwerkelijk voor 2x geel het veld moest verlaten. Scheidsrechter Louis Wagner heeft na de wedstrijd geen uitleg willen geven over de 2e gele kaart.
 

Het  vervolg van deze gebeurtenissen:
Op 24 februari werd de wedstrijd ONA-Altior gespeeld. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Op 27 februari diende Altior een klacht in bij de KNVB met het vermoeden dat de niet speelgerechtigde Zakaria Bodouaou had meegespeeld. In de administratie bij de KNVB was niets terug te vinden dat betrokken speler geschorst was! Op 28 februari zoekt de KNVB contact met de scheidsrechter die op zijn beurt verklaart dat hij een (vermeende) gele kaart niet heeft geregistreerd. Daarbij wordt de aantekening gemaakt dat voetbalvereniging ONA (en dus in het verlengde daarvan speler Zakaria Bodouaou) in deze géén blaam treft.
 

Op dezelfde dag neemt de KNVB contact op met ONA en laat weten dat de aanklager een onderzoek heeft gestart. Op 4 maart 2019 reageert ONA met een kort verweer waarin benadrukt wordt dat zij volledig te goeder trouw heeft gehandeld. Op 6 maart doet de aanklager ONA een schikkingsvoorstel van € 300 boete en 3 winstpunten in mindering. Op datzelfde moment krijgt speler Zakaria Bodouaou een schikkingsvoorstel van zes wedstrijden schorsing.
 

Verweer ONA:
ONA gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel. De 2e gele kaart stond niet op het digitale wedstrijdformulier en was ook niet terug te vinden in SportLink. En bovendien is de geldigheid van het digitale wedstrijdformulier door geen enkele betrokkene in twijfel getrokken. ONA vindt dat dan ook niet een speler willens en wetens is opgesteld. De aanklager moet weten dat een boete/schikking uitvaardigen voor een niet geregistreerde kaart niet kan, zoals blijkt uit de regels die de KNVB hiervoor hanteert en hierover publiceert.
 

Aanklager:
Voor de aanklager van de KNVB is voldoende en overtuigend bewezen dat genoemde speler TWEE gele kaarten heeft gekregen. En dat daar automatisch een schorsing op volgt.


• Bericht: André van Egdom