Passie en Paasconcert

20 Mrt 2019 - 20:00

Waarder - ‘The Martin Mans Formation’ zingt onder leiding van Martin Mans in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder. Het Chr. Jongerenkoor Glory onder leiding van Mark Brandwijk vult de gelederen aan.

 

Tezamen brengen ze een programma ten gehore met het thema ‘Daarom Pasen’. Jantine Kalkman speelt trompet en brengt een trompetsolo ten gehore passend bij het thema. Op het programma staan indrukwekkende arrangementen van lijdens- en paasliederen zoals: ‘’t Is middernacht, Eli, Eli, Lama Sabachthani, en De Kruisweg.’ Daarnaast brengen ze delen uit Bachs beroemde Mattheus Passion ten gehore. Martin Mans en Mark Brandwijk begeleiden elkaars koren. De sfeer van het concert is zowel ingetogen als uitbundig waarvoor de passie- en paasarrangementen zich goed laten lenen.

Het concert is een initiatief van de organisatie ‘Koren in de Kerk’ die zich inzet voor de Stichting ‘Kerk in Actie’, die talloze projecten opzet om mensen te ondersteunen in derdewereldlanden die onder de armoedegrens leven. Het is tijdens het concert mogelijk donateur te worden van ‘Kerk in Actie’. Ieder nieuwe donateur ontvangt twee gratis cd’s..

Op woensdag 20 maart 2019. PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24, Waarder. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: €10,=. Reserveren via www.martinmans.nl of ‘Zingen in de kerk’