Procesvoorstel migrantenhuisvesting leidt nu al tot verontwaardiging

26-02-2019 Bodegraven - In het procesvoorstel arbeidsmigranten dat door het college aan de raad is aangeboden, staat op pagina 8 in een voetnoot, dat op 17 december 2018 is gesproken met vertegenwoordigers van de nieuwe wijk Vrijeveld en de bestaande wijk Weideveld. Levi Hogendoorn was een van de mensen die bij dat gesprek aanwezig was. Hij ontkent in een ingezonden brief dat hij daar was als vertegenwoordiger van de wijk.

Hij was daar samen met nog een aantal mensen op persoonlijke titel. De gemeente had hen volgens Levi uitgenodigd voor een gesprek omdat ze gegevens hadden opgevraagd volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Levi vindt het vervelend dat hij is aangesproken door mensen die zich afvroegen hoe het kan dat hij hen vertegenwoordigde. Om iedereen op de hoogte te brengen van zijn versie van het verhaal heeft hij zijn brief aan het college naar de lokale media gestuurd.

De gemeente heeft de e-mailwisseling tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het migrantenhotel conform de wet aan Levi beschikbaar gesteld. Het is een dik pakket, maar er ontbreken volgens Levi nog bijlagen die in de e-mails worden genoemd. Hij heeft opnieuw een WOB verzoek gedaan maar nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. De eerder ontvangen gegevens heeft hij gedeeld met een journalist.

Lees ook: College legt keuzes voor aan raad met betrekking tot arbeidsmigrantenhuisvesting