Experiment zondagopenstelling voor alle winkels in Reeuwijk-Brug

25-02-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft vorig jaar in september de winkeltijenverordening aangepast, waardoor winkels in de periferie zoals bouwmarkten, de motor- en de keukenzaak elke zondag open mogen. In de raadsvergadering van 27 maart a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over een experiment voor zondagopenstelling van de winkels in Reeuwijk-Brug.

Het experiment moet voorzien in de behoefte van recreanten en duurt van 1 april tot 31 oktober 2019.

Evaluatie in oktober
In het raadsbesluit is de voorwaarde opgenomen dat het experiment in oktober 2019 zal worden geëvalueerd. Dan pas volgt een besluit of het experiment wordt voortgezet of beëindigd. Ondertussen zullen er steekproefsgewijs klanten worden geïnterviewd om te achterhalen waar de klanten die zondags winkelen vandaan komen. Het inwonerspanel zal geraadpleegd worden en er komt een gesprek met ondernemers en inwoners uit Reeuwijk-Brug.

Rechtongelijkheid voor winkeliers

Elly de Vries (D66) vroeg zich in september al af of de raad een besluit mag nemen dat rechtsongelijkheid voor winkeliers tot gevolg heeft. De wethouder antwoordde toen dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid omdat de vrijstelling alleen geldt voor winkels met een grote vloeroppervlakte en volumineuze goederen. Remco Tijssen (BBR) vroeg:"Als ik dan even doordenk naar het experiment wat we in Reeuwijk gaan doen, hoe gaat dat dan daar vallen, want dan gaat het om alle winkels die open mogen", Wethouder Inge Nieuwenhuizen antwoordde toen dat ze daar later in het jaar in het voorstel op terug zou komen.

Het raadsbesluit wordt voorbereid in de commissie Bestuur en Financien van 20 maart 2019.