Soort lokaal referendum tijdens de Europese verkiezingen

13-02-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Om de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk te verleiden om te gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen die op 23 mei 2019 worden gehouden, is er tegelijkertijd ook de gelegenheid om een stem uit te brengen over een lokaal onderwerp. Het idee om een soort referendum te houden tijdens de verkiezingen is ontstaan als een actie in het kader van dedemocratic challenge.

Alle fracties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep democratic challenge, waar burgemeester Christiaan van der Kamp de voorzitter van is. Wat het thema zal worden tijdens de Europese verkiezingen is nog niet bekend.

Op 4 juli is een motie van D66, PvdA, VVD en Groenlinks aangenomen waarin werd opgeroepen om tijdens de provinciale verkiezingen, die op 20 maart 2019 worden gehouden, ook met een lokaal thema te komen. Maar omdat er tijdens de provinciale verkiezingen ook waterschapsverkiezingen worden gehouden, zou dat te veel worden. In sommige stemlokalen staan dan al drie stembussen omdat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is opgedeeld in twee waterschappen, Hoogheemraadschap Rijnland en Stichtse Rijnlanden.

Lees ook: Inwoners tonen weinig belangstelling voor testlab lokale democratie