Onderzoek inwonerspanel over communicatie en participatie afgerond

07-02-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Van de 1.250 panelleden van het inwonerspanel 'Bodegraven-Reeuwijk spreekt', hebben er 970 meegedaan aan het eerste onderzoek over communicatie en participatie. Dat werd afgelopen woensdag bekend gemaakt tijdens de presentatie aan de gemeenteraad door Robin Kosster van Moventum. De jongeren (16 -35 jaar) zijn ondervertegenwoordigd en de ouderen (55-75 jaar) oververtegenwoordigd ten opzichte van de

leeftijdsverdeling in de gemeente.

Onderwerpen van onderzoek
Onderwerpen waar het panel nog meer voor geraadpleegd zal worden zijn: veiligheid, recreatie & toerisme, inclusieve samenleving (vn-verdrag), klimaatadaptie, wonen & leefbaarheid, duurzaamheid, verkeer & mobiliteit.

34% te weinig betrokken bij plannen gemeente

Uit het eerste onderzoek blijkt dat 34% van de respondenten ontevreden is over de manier waarop inwoners worden betrokken bij plannen van de gemeente, 45% staat er neutraal tegenover. De onderwrpen waar de onderzoeken over gaan blijken goed aan te sluiten bij de interesses van de panelleden. Onderwerpen op het gebied van het sociaal domein, zoals werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugdzorg en kunst en cultuur scoren laag. De meeste panelleden lezen de gemeentepagina op papier via het huis-aan-huis-blad Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. De panelleden gaven aan dat er meer behoefte is aan praktische ondersteuning van de gemeente bij burgerinitiatieven dan aan geld.

Resultaten worden gepresenteerd

De resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden in een factsheet en een rapport. Op het factsheet wordt ook vermeld wat er met de onderzoeksresultaten wordt gedaan. Dat veld was tijdens de presentatie nog niet gevuld.

Onderzoekresultaten betrekken bij besluitvorming gemeenteraad

Het doel van het panel is om de mening van inwoners te raadplegen bij de ontwikkeling of evaluatie van beleid. Naast informatieavonden en insprekers bij de gemeenteraad is ook het panel een instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij besluitvorming. Door de resultaten van de enquêtes te presenteren in de media verwacht Moventum dat er zich nog meer inwoners zullen aanmelden voor het inwonerspanel via de website Bodegraven-reeuwijkspreekt.nl

De vergadering en de presentatie is hier terug te zien