Bespreking uitgangspunten bestemmingsplan centrum Bodegraven

04-02-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Het bestemmingsplan voor het centrum van Bodegraven is in voorbereiding. Op 13 februari bespreekt de commissie Ruimte in de trouwzaal van het gemeentehuis de uitgangspunten. Belangrijk uitgangspunt is dat het bestemmingsplan aansluit bij de centrumvisie. Op 6 februari en 6 maart zijn er inspraakavonden om inwoners de gelegenheid

te geven de raadsleden toe te spreken.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt het kernwinkelgebied bepaald, het standplaatsen- en evenementenbeleid geregeld en voorzien in alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten die nu nog in het centrum op kamers wonen. In het bestemmingsplan wordt verwezen naar het parkeerbeleid dat de functies in het centrum moet ondersteunen.

Het voorstel is om ook het bedrijventerrein van brouwerij De Molen, het terrein van Versluys aan de Dammekant en de woningen aan de Molenkade en Dammekant mee te nemen in het bestemmingsplan omdat dat gebied anders overal buiten valt. De ontwikkellocaties in het centrum op het terrein van het voormalige Welcoop naast De Oude Zustertuin en de locatie in de Wilhelminastraat waar de timmerfabriek Van den Oudenrijn was gehuisvest vallen buiten het bestemmingsplan omdat die ontwikkelingen een eigen proces volgen.