Gespreksavond over Verlies en Rouw

12 Feb 2019 - 19:30

Woerden - Inloophuis ‘Leven met kanker’ te Woerden organiseert de Rouw Ontmoetingsgroep rondom verlies van een dierbare door welke oorzaak dan ook. De avond is voor iedereen die wil praten over de overleden persoon, en over de ervaringen in die roerige tijd rond het verlies, die behoefte heeft aan een luisterend oor, die ook graag wil horen hoe anderen in een
dergelijke situatie met bepaalde zaken en gevoelens omgaan en die handreikingen wil hebben hoe zij het leven weer kunnen leven zonder de ander.Op 12 februari 2019 om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. Aanmelden: 06-14004496, per e-mail via info@inloophuislevenmet kanker.nl Inloophuis ‘Leven met kanker’, Wilhelminaweg 12, 3441 XC Woerden