Volle kerken tijdens Scholenzondag

28-01-2019 Bodegraven - Zondag 27 januari stonden de diensten in de Dorpskerk, Bethelkerk, Ontmoetingskerk en bij Pinkstergemeente Morgenstond in het teken van “De jongste eerst?! De opkomst was groot, het was soms zoeken naar een plekje. De Bijbelverhalen, over David, waren overduidelijk te zien in de werkstukken van de kinderen die in de kerken aanwezig waren.

 


De kinderen leverden een bijdrage aan de dienst  door zang, toneel, collecteren, muziek maken en mee te bidden en te danken. In de Bethelkerk was na de dienst een bijeenkomst van de zondagschool, waar de liedjes werden gezongen.
Na afloop kreeg iedereen  limonade, koffie of thee. Voor de kinderen was er een opschrijfboekje als aandenken.